25 กุมภาพันธ์ 2562 ภัยแล้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีมาเร็ว ชาวสวนวอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดสรรน้ำให้มากกว่าที่ผ่านมา

ที่มา: http://www.siamrath.co.th/n/66860

ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ริมฝายกันน้ำที่ไหลมาจากคลองเวฬุ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลตกพรม ซึ่งพบว่าระดับน้ำได้ลดลงอย่างรวดเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน โดยเฉพาะสวนที่อยู่บนที่สูงต้องสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในบ่อพักน้ำของตัวเอง ก่อนจะปล่อยเข้าสวน ที่มีทั้งทุเรียน กล้วยไข่ มังคุด ครอบคลุมพื้นที่หลายตำบล ในตำบลตกพรม โดยชาวสวนได้ตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ริมเขื่อน ริมคลองเวฬุ ตลอดจนริมสระน้ำสาธารณะ ก่อนต่อท่อเป็นระยะทางยาวหลายร้อยเมตร เพื่อนำน้ำเข้าไปภายในสวน โดยแต่ละสวนจะสูบน้ำ เข้าสระเก็บน้ำ ภายในสวนของตนเองวันละ 4 ถึง 5 ชั่วโมงโดยประมาณ โดยชาวสวนที่ได้รับผลกระทบ กล่าวว่าปีนี้ฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้อากาศแล้ง ต้นไม้ต้องการน้ำมากกว่าปกติ ประกอบกับจำนวนต้นไม้ที่ชาวสวนปลูกเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการน้ำมีมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำลดระดับลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเขื่อนคิรีธารซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ปริมาณน้ำที่ปล่อยมาหายไปกว่าครึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆมา จึงอยากฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากสามารถปล่อยน้ำในปริมาณเพิ่มขึ้น หรือเท่ากับปีที่ผ่านมา จะสามารถคลี่คลายปัญหาได้ไม่มากก็น้อย เนื่องจากผลผลิตในช่วงที่กำลังเจริญเติบโต ผลไม้ ต้นไม้ ในช่วงนี้ ต้องการน้ำมาก เพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์ ตามความต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ปลายน้ำ อย่างตำบลซึ้ง ตำบลบ่อ และตำบลวังสรรพรส ซึ่งเป็นปลายน้ำได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน